Bijna 100% van plantenkwekers Trade Fair actief op FloraXchange

De jaarlijkse FloraHolland Trade Fair trekt ook dit jaar veel FloraXchange kwekers met een eigen beursstand. Het blijkt namelijk dat het aantal kwekers dat op de Trade Fair staat en actief gebruikmaakt van FloraXchange ten opzichte van voorgaande jaren opnieuw is gestegen. Bijna 100% van de (pot)plantenkwekers die een stand hebben op de Trade Fair zijn tevens actief op het sierteelt platform FloraXchange.

“We hebben net als de afgelopen jaren een plattegrond van de Trade Fair gemaakt en alle (pot)plantenkwekers die actief zijn op FloraXchange gemarkeerd met een groene kleur”, vertelt Moelai Kessing, marketing- en communicatiemedewerker van FloraXchange. Vorig jaar bleek al dat 80% van de aanwezige Trade Fair deelnemers actief is op het steeds groter wordende platform. Dit jaar is het percentage gestegen naar bijna 100% van de (pot)planten- en bomenkwekers die beursstandhouder zijn op de Trade Fair en die mede actief zijn op FloraXchange. In 2015 lag het percentage op ruim 50%. “De stijging is duidelijk waarneembaar. Uiteindelijk streven we naar volledige bezetting, zodat er meer efficiëntere communicatie tot stand komt tussen de spelers in de sierteeltketen”, aldus Moelai.

Op dit moment zijn er 1175 kwekers en 356 kopers die actief gebruik maken van FloraXchange. Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging te zien in de groei van het platform. Precies een jaar geleden waren er 323 exporteurs actief en meldde destijds de 1000e kweker zich aan op FloraXchange.

* Alle (pot)plantenkwekers van de Trade Fair 2016 die actief zijn op FloraXchange zijn gemarkeerd met een groene kleur.
Let op: dit betreft een plattegrond van HAL 2.