Aanbod

In de sierteeltsector zijn er verschillen in werkwijze tussen de handelspartijen. Dit verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door de markt die ze bedienen. Binnen FloraXchange hebben we daarom verschillende instrumenten gebouwd om de verschillende bedrijfsvormen van het juiste aanbod te voorzien. Het is als bedrijf (als koper) erg belangrijk om de juiste keuze te maken voor het aanbodtype dat je van de kwekers verlangt en de manier waarop je dit koppelt aan je eigen systeem of webshop.

We onderscheiden binnen FloraXchange de volgende drie vormen aanbod:

Weeklijsten

De weeklijst is bedoeld voor de ‘daghandel’. Een weeklijst bestaat primair uit alle artikelen die een koper zelf heeft uitgekozen. Dit kan hij zelf doen of samen met meerdere inkopers in een inkoopgroep. Uiteindelijk vormen de geselecteerde artikelen een lijst die zichtbaar is voor de kwekers en die ze iedere week moeten voorzien van de juiste aantallen en prijzen. Met de weeklijst plaatst de inkoper een invulverplichting bij de kweker maar krijgt er erg betrouwbaar aanbod voor terug.

Termijnaanbod

De termijnprijzen zijn bedoeld als voorspelling van de beschikbaarheid en de prijzen op langer termijn. Deze kunnen gebruikt worden om de juiste producten op te zoeken voor de langere termijn om bijvoorbeeld offertes of programma’s te maken. Vanuit het perspectief van de kweker is het termijnaanbod een specifieke prijs die de kweker voor de koper invult bij zijn assortiment op langere termijn. Net als artikelen op een weeklijst, kunnen de termijnprijzen op een eigen voorkeuzelijst worden gezet met behulp van ‘de catalogus’.

De aanvraag

Een derde manier om aanbod te verzamelen is middels de aanvraag. Bij de aanvraag neemt de koper het initiatief door een specifieke prijs te vragen voor een bepaald doel. Deze tool is goed bruikbaar voor acties of termijnen waarbij de periodes vast staan en er een vaste prijs gewenst is gedurende de periode. Op FloraXchange kan er een vrije- of een gerichte aanvraag worden gedaan. Bij de vrije aanvraag kiest de kweker de juiste artikelen op basis van de specificaties van de koper. Bij de gerichte aanvraag maakt de koper zelf al een duidelijke selectie uit het assortiment en vult de kweker hem alleen aan met prijzen en beschikbaarheid over de gekozen periode. Bij beide vormen heeft de koper in de hand welke kwekers de aanvraag gaan ontvangen. Meer weten over de aanvraag?

Een koppeling met het eigen systeem

Alle drie de manieren leiden tot aanbod. Dit aanbod is via een koppeling aan te sluiten op het systeem of webshop van de koper. De meeste van deze koppelingen gebeuren middels de bekende Floricode standaarden (zoals quote-berichten of de VMP koppeling). Er zijn aan de kant van FloraXchange veel parameters instelbaar die bepalen wat de inhoud is van de data die wordt gekoppeld. Zo kunnen we instellen welke aanbodsvormen er gekoppeld moeten worden, op welke tijdstippen dit moet gebeuren en welke data meegestuurd moet worden. Ook heeft de koper op FloraXchange veel mogelijkheden om het assortiment te verrijken voordat dit het eigen systeem wordt ingestuurd.

We hebben veel ervaring met het maken van de koppelingen. We raden daarom ook aan om bij het maken van de koppeling contact op te nemen met onze productexperts om zo de benodigde inspanningen te beperken.

Naast aanbod worden er binnen FloraXchange veel meer functionaliteiten aangeboden. Alle functionaliteiten staan in het teken van de verbetering van de samenwerking in de sierteeltketen. Zo kan FloraXchange bijvoorbeeld ook ingezet worden voor het automatiseren van het stickeren bij de kweker, voor de uitbetaling van kwekers of om het klachtenproces te automatiseren.

Jefry van den Hoeven

Geschreven door Jefry van den Hoeven

Jefry is een van de oprichters van FloraXchange. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de continue ontwikkeling van het platform. Zijn belangrijkste taak is om nieuwe ideeën en wensen om te zetten naar logische oplossingen.

Deze pagina is wo 25 mei om 11:05 voor het laatst gewijzigd